Osmáci v Národním muzeu

Studenti osmých ročníků se zúčastnili exkurze do Národního muzea v Praze. Navštívili mimo jiné expozici „Dějiny 20. století“, která mapuje významné události našich dějin. Návštěva byla doplněna standardními expozicemi, které jim poskytly...

Exkurze do Národního muzea

Žáci 7. A se zúčastnili exkurze do Národního muzea v Praze. Expozice, kterou si prohlédli, nesla název Okna do pravěku. První výstavní sál byl věnován tématu prvohorní moře a močály. Nejzajímavějším exponátem zde …

Adaptační soustředění

Žáci z 6.B se zúčastnili adaptačního soustředění ve dnech 14. a 15. září. Velkou část těchto dnů tvořily seznamovací hry. Tyto aktivity pomohly žákům lépe se poznat a překonat případné počáteční ostychy. Na sportovním hřišti...

Adaptační kurz 6. A

Dne 6. a 7. 9. měla třída 6. A dvoudenní adaptační kurz. První den se žáci sešli ve třídě, druhý den se třída vydala na procházku na Kozel. Paní učitelky O. Bábíčková a J. Doláková si …

Exkurze do Terezína

Jako každý rok se 9. třídy podívaly do pevnosti Terezín. Návštěvu jsme započali prohlídkou Muzea ghetta, kde jsme poté zhlédli film natočený pro organizaci Červený kříž jako ukázku ,,dobrého“ života v Terezíně …

Lyžařský výcvik 2023

Žáci ze sedmých ročníků se zúčastnili lyžařského výcviku v již tradiční destinaci, a to ve Velké Úpě v Krkonoších. Předešlé dvě sezóny byly poznamenány covidovou pandemií a ani letos se nám nevyhnuly drobné potíže....

Exkurze do Prahy

Ve čtvrtek 13. října jsme se vydali s žáky 7. tříd na výlet do Prahy s cílem poznat lépe hlavní město České republiky. Naše exkurze začala návštěvou Pražského hradu s prohlídkou areálu a katedrály sv. Víta. Z Hradu...