Žáci z 6.B se zúčastnili adaptačního soustředění ve dnech 14. a 15. září. Velkou část těchto dnů tvořily seznamovací hry. Tyto aktivity pomohly žákům lépe se poznat a překonat případné počáteční ostychy. Na sportovním hřišti žáci hráli různé týmové hry, které podpořily spolupráci a komunikaci mezi žáky. Týmová práce byla klíčovým prvkem celého adaptačního pobytu. Po obědě jsme si zahráli týmové soutěže na tabletech a po odpočinku jsme se vydali na zámek Kozel, zde jsme si dopřáli domácí limonádu a jablečný koláč. Procházka žáky vyčerpala a pomalejším tempem jsme se odebrali do školy. K večeři jsme si objednali pizzu a společně jsme povečeřeli ve školní jídelně. Únava žáků byla znatelná, a proto si šli připravit spací místo ve školní knihovně. Před spaním jsme si promítli film Shrek a prošli jsme si školu v nočních hodinách. Myslím si, že to byl skvělý způsob, jak se po dni plném aktivit odreagovat a užít si společnou zábavu. Druhý den byl opět naplněn seznamovacími a sportovními hrami. Žáci měli další příležitost prohloubit své vztahy a zlepšit vzájemnou komunikaci. Doufám, že adaptační pobyt byl pro všechny žáky velkým zážitkem a pomohl jim lépe se poznat, vytvořit nové přátelství a získat důležité dovednosti pro budoucí spolupráci. Děkuji Mgr. Janě Dolákové, metodikovi prevence, že s námi strávila první den a pomohla nám s plánováním celé akce.


Mgr. Sandra Svobodová, třídní učitelka; Marcela Frýbová, asistent pedagoga