Informace o škole

Školní rok 2022/2023

Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace, je úplná základní škola s 1. a 2.  stupněm, školní družinou a školní jídelnou. Zřizovatelem je obec Nezvěstice, 332 04.

Poslední zápis do školského rejstříku v souvislosti s navýšením kapacity školní jídelny je z 8. 12. 2017, č. j. ŠMS/14986/17 s účinností od 1. 1. 2018.

Identifikátor zařízení: 600 070 484
IČ: 75006774

Základní škola má kapacitu 400 žáků, IZO 102 264 899 a sdružuje:
1. Školní družinu, kapacita 120 žáků, IZO 115 500 111
2. Školní jídelnu, kapacita 400 stravovaných, IZO 102 628 084

Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy, předsedkyní je Petra Slívová.

Škola je rovněž členem Asociace školních sportovních klubů, předseda Mgr. Ladislav Kotlár, e-mail: zsnezvestice@cbox.cz

Adresa školy: ZŠ Nezvěstice, čp. 69, PSČ 332 04
Telefon: ředitelství, sborovna: 377 891 178, školní jídelna: 377 891 201, školní družina 773 514 740, ekonomka: 377 891 691, školník: 773 514 093
Elektronická adresa e-mail: zsnezvestice@cbox.cz, ekonomka e-mail: zsnezvesticeeko@seznam.cz , vedoucí jídelny e-mail: zsnezvesticejid@volny.cz
WWW stránky: https://zsnezvestice.cz

Zpracovaný ICT plán Základní školy v Nezvěsticích je k nahlédnutí u ředitele školy.

Statistické údaje

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 377 žáků, kteří jsou zařazeni do 16 tříd. Ve škole pracuje 25 pedagogů, 7 asistentek pedagoga, 4 vychovatelky a dalších 14 nepedagogických pracovníků.

Na 1. stupni je šest tříd, které navštěvuje 120 žáků (60 chlapců a 60 dívek), což představuje průměr 24 žáků na třídu.

Do jedenácti tříd 2. stupně dochází 257 žáků (134 chlapců a 123 dívek), což znamená průměr 23,4 žáků na třídu. Celkový průměr na třídu je 23,6 žáků.

Dojíždějící žáci z okolních obcí: 248 žáků z 17 měst a obcí, tj. celkem 65, 1 % z celkového počtu dětí (Šťáhlavy 78, Žákava 49, Šťáhlavice 45, Chválenice 19, Milínov 14, Kornatice 8, Nezbavětice 7, Želčany 7, Plzeň 5, Starý Plzenec 4, Štítov 2, Lipnice 2, Borovno 1, Příkosice 1, Chocenický Újezd 1, Nebílovy 1, Zdemyslice 1 + 3 žáci z Ukrajiny)

Počet dětských strávníků jídelny: 361 (95, 76 %), 26 dětí z MŠ, vedoucí Drahomíra Žáková, zsnezvesticejid@volny.cz, tel.: 377 891 201

Do čtyř oddělení školní družiny dochází 88 dětí.

Pověřenec GDPR

Pověřencem školy pro GDPR je ing. Milan Krabec, MBA, e-mail: milan.krabec@seznam.cz