Informace o škole

Školní rok 2023/2024

Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace, je úplná základní škola s 1. a 2.  stupněm, školní družinou a školní jídelnou. Zřizovatelem je obec Nezvěstice, 332 04.

Poslední zápis do školského rejstříku v souvislosti s navýšením kapacity školní jídelny je z 8. 12. 2017, č. j. ŠMS/14986/17 s účinností od 1. 1. 2018.

Identifikátor zařízení: 600 070 484
IČ: 75006774

Základní škola má kapacitu 400 žáků, IZO 102 264 899 a sdružuje:
1. Školní družinu, kapacita 120 žáků, IZO 115 500 111
2. Školní jídelnu, kapacita 400 stravovaných, IZO 102 628 084

Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy, předsedkyní je Petra Slívová.

Škola je rovněž členem Asociace školních sportovních klubů, předseda Mgr. Ladislav Kotlár, e-mail: zsnezvestice@cbox.cz

Adresa školy: ZŠ Nezvěstice, čp. 69, PSČ 332 04
Telefon: ředitelství, sborovna: 377 891 178, školní jídelna: 377 891 201, školní družina 773 514 740, ekonomka: 377 891 691, školník: 773 514 093
Elektronická adresa e-mail: zsnezvestice@cbox.cz, ekonomka e-mail: zsnezvesticeeko@seznam.cz , vedoucí jídelny e-mail: zsnezvesticejid@volny.cz
WWW stránky: https://zsnezvestice.cz

Zpracovaný ICT plán Základní školy v Nezvěsticích je k nahlédnutí u ředitele školy.

Statistické údaje

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 366 žáků, kteří jsou zařazeni do 15 tříd. Ve škole pracuje 26 pedagogů, 9 asistentek pedagoga, 4 vychovatelky a dalších 14 nepedagogických pracovníků.

Na 1. stupni je pět tříd, které navštěvuje 118 žáků (59 chlapců a 59 dívek), což představuje průměr 23,6 žáků na třídu.

Do deseti tříd 2. stupně dochází 248 žáků (126 chlapců a 122 dívek), což znamená průměr 24,8 žáků na třídu. Celkový průměr na třídu je 24,4 žáků.

Dojíždějící žáci z okolních obcí: 238 žáků z 14 měst a obcí, tj. celkem 65, 1 % z celkového počtu dětí (Šťáhlavy 81, Žákava 47, Šťáhlavice 37, Chválenice 23, Milínov 16, Želčany 7, Nezbavětice 6, Kornatice 5, Plzeň 5, Lipnice 3, Starý Plzenec 2, Štítov 2, Příkosice 1, Nebílovy 1 + 2 žáci z Ukrajiny)

Počet dětských strávníků jídelny: 346 (94, 53 %), 24 dětí z MŠ, vedoucí Drahomíra Žáková, zsnezvesticejid@volny.cz, tel.: 377 891 201

Do čtyř oddělení školní družiny dochází 93 dětí.

Pověřenec GDPR

Pověřencem školy pro GDPR je ing. Milan Krabec, MBA, e-mail: milan.krabec@seznam.cz