Co je to ghetto? Jak žili židé v Praze a jinde? K čemu slouží synagoga? Co znamená slovo pogrom? Co označovala šesticípá hvězda a proč její barva byla žlutá?

Na tyto otázky odpověděla žákům 9.A v úterý 10. října exkurze do Židovského muzea v Praze.

Spolu s průvodkyní prošli žáci celkem třemi staropražskými synogogami: Staronovou synagogou, jež dosud slouží svému účelu, tedy židovským náboženským obřadům. Dále Maiselovou synagogou ze 16. století a konečně Pinkasovou synagogou sloužící od druhé světové války jako památník českých a moravských židů zavražděných nacisty. Toto místo zapůsobilo na žáky nejsilněji. Na zdech je více než 78 000 jmen obětí roztříděných podle obcí, z nichž tito lidé pocházeli. U každého jména je uvedeno datum narození a datum deportace. Žáci zde našli jména bývalých obyvatel Nezvěstic, jež skončili za války v transportech židů. Pohnutou atmosféru synagogy podtrhuje reprodukované čtení jmen obětí i výstava výtvarných prací vytvořených dětmi čekajícími v Terezínské pevnosti na další transporty.

„Bylo to rozhodně zajímavé a jsem rád, že jsem se na tato místa mohl podívat,“ řekl žák 9.A Josef Kasten. Ten také nejčastěji reagoval na otázky paní průvodkyně a prokázal zde neobyčejně široký přehled znalostí historie. Dívkám se zase líbily papírové čepičky, jež dostali chlapci na zakrytí hlavy při pobytu uvnitř synagogy.

Smutné pocity z tísnivé atmosféry Pinkasovy synagogy ještě doznívaly při procházce po Starém židovském hřbitově. Procházkou po tomto tichém a poklidném místě posledního odpočinku tisíců pražských židů byla zdařilá exkurze zakončena.

Mgr. Romana Beránková, třídní učitelka 9. A