Začátek školního roku je pro naši školu vždy ve znamení nově příchozích žáků do 6. tříd z okolních obcí. Vznikají nové třídní kolektivy a s tím spojená adaptace na nové spolužáky a prostředí.

Za účelem lepšího poznání dětí uspořádaly třídní učitelky Mgr. Jana Honzová (6. A), Mgr. Petra Pánková (6. B) a Mgr. Ivana Kružíková (6. C) ve dnech 6. – 7. září 2021 dvoudenní adaptační kurz v krásné krajině přírodního parku Horní Berounka.

Místo školy tak odjeli šesťáci autobusem do tábořiště Kobylka nedaleko Liblína, kde na ně čekal pestrý program plný týmových aktivit, vyrábění třídních vlajek či výlet na nedalekou zříceninu hradu Libštejn.

Počasí dětem přálo, a tak nic nebránilo tomu, aby si oba dva dny užívaly pospolu venku a využily nejen areál tábořiště, ale i krásného okolního prostředí.

Podle reakcí se všem dětem moc líbilo a díky dvoudennímu společnému soužití poznaly nejen své nové spolužáky, ale i nás – třídní učitelky.

Mgr. Petra Pánková (třídní učitelka 6. B)