Sdružení rodičů a Školská rada

SRPŠ – Spolek rodičů a přátel školy

Nepolitický spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem sdružování dobrovolných členů na zásadách vzájemné důvěry a spolupráce se školou, rodinou a žáky.

Název a sídlo spolku:

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ v Nezvěsticích

Základní škola Nezvěstice, Nezvěstice 69, 332 04 Nezvěstice

Dokumenty ke stažení

Archiv dokumentů

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Byla zřízena 24.10. 2005 a má celkem 6 členů (2 zástupci rodičů žáků školy, 2 zástupci pedagogů a 2 zástupci zřizovatele). Školská rada se schází dvakrát do roka a projednává dokumenty školy, v souladu se zákonem se k nim vyjadřuje nebo je schvaluje.

Zástupci žákůZástupci pedagogůZástupci zřizovatele
Petra SlívováMgr. Blanka HachováMgr. Lada Kotlanová
Václav BřezinaMgr. Šárka MatuchováMiloslav Nekola