Zápisy do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. třídy pro základní vzdělávání pro spádovou oblast Základní školy Nezvěstice, příspěvkové organizace proběhne dle § 36. odst. 4. zákona č. 561/200 Sb., školského zákona ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 13. 40 do 18. 00 h.

Zápis bude probíhat v 1. patře budovy (nad školními družinami) v současné 1. třídě, 3. třídě a 4. třídě. Pod tímto textem si můžete stáhnout žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné školní docházky, vytisknout si je a již předem doma vyplnit. V případě, že bude více zájemců o přijetí, než je kapacita budoucí první třídy, budou přednostně přijati:

  1. Žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu pro 1. stupeň (Nezvěstice, Žákava, Milínov)
  2. Sourozenci stávajících žáků naší školy

Povinně se k zápisu dostaví děti, které do zahájení školního roku dovrší 6 let věku (narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018) a děti s odloženou školní docházkou starší.

Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 let od září 2024 do prosince 2024 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2025 do června 2025 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31. května.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími vyjádřeními, a to doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je dostupný po rezervování termínu zápisu v registračním systému. Je spuštěn od 4. března 2024.

Podle počtu dětí s trvalým bydlištěm v našem školském obvodu můžeme předpokládat, že bude jedna početná první třída. Pokud bude vyšší počet odkladů, můžeme přijmout i děti z jiných školských obvodů.

Co je nutné u zápisu k základnímu vzdělávání doložit:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce pro doložení trvalého bydliště
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. ročníku (dostupná po zarezervování termínu zápisu)
  • popřípadě vyplněnou žádost o odklad a doporučující vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře (v případě žádosti o odklad)

Zápis by měl být příjemnou společenskou událostí pro všechny strany. Není nutné se s dítětem nijak připravovat, nic nacvičovat. Pokud se při zápisu některému z dětí nepovede dobře, bude nemocné, nebo jen ne ve své kondici, není problém si během celého dubna dohodnout náhradní termín.

Těšíme se na společné setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Tiskopisy a dokumenty k zápisu ke stažení: