Pedagogický sbor

Vedení školy

Jméno a příjmení:Pozice:
Mgr. Jan Skalákředitel školy
Mgr. Blanka Hachovázástupce ředitele školy

Učitelé 1. stupeň

Jméno a příjmení:Třída:
Mgr. Klára Hachová1.
Mgr. Květoslava Brudnová2.
Mgr. Anna Brabcová3.
Mgr. Zděnka Kloboučníková4.
Mgr. Jaroslava Hrubá5. A
Mgr. Sylva Hajžmanová5. B

Učitelé 2. stupeň

Jméno a příjmení:Třída:
Mgr. Jana Honzová6. A
Mgr. Petra Pánková6. B
Mgr. Ivana Kružíková6. C
Mgr. Romana Beránková7. A
Mgr. Ladislav Kotlár7. B
Mgr. Olga Bábíčková8. A
Mgr. Jana Doláková8. B
Mgr. Sandra Svobodová8. C
Mgr. Ivana Feifrlíková9. A
Mgr. Šárka Matuchová9. B
Mgr. Olga Poláková
Mgr. Václava Šiplová 
Mgr. Lucie Metličková 
Mgr. Anna Terčová 
Mgr. Radek Harvánek 
Bc. Anna Keslová
Bc. Jakub Pál 

Asistenti pedagogů

Jméno a příjmení:Třída:
Monika Šecová2.
Bc. Soňa Hradecká5.
Klára Formanová
Markéta Kotorová
6. A
Šárka Kozlerová6. B
Mgr. Aneta Zikmund Szüllöová7. A
Kristýna Stupková7. B