V úterý 16. 11. 2021 se žáci 9. ročníků v rámci projektu Šablony II zúčastnili exkurze do Centra Caolinum Nevřeň na severním Plzeňsku, kde v rámci vzdělávacího programu „Nevřeňské POD ZEMÍ“ navštívili unikátní dochovaný hlubinný důl na těžbu kaolinu. Seznámili se s geologickou minulostí regionu, získáváním kaolinu z tzv. arkózy, jeho zpracováním a využitím. Na naučné stezce vedoucí ke vstupu do podzemí žáci načerpali spoustu zajímavých informací ze života pod zemí na poutavě zpracovaných cedulích a v neposlední řadě celou prohlídku v dole zdokumentovali a získané snímky dále zpracují při hodinách výtvarné výchovy.

Zbytek času do příjezdu autobusu byl využit k prozkoumání nedaleké přírodní památky Příšovská homolka nacházející se na cestě z Nevřeně do Příšova. Pro žáky na první pohled nenápadný pahorek, převyšující okolní krajinu jen o pár metrů, skrýval ve skutečnosti zbytek třetihorní čedičové sopky, představující nejjižnější část Českého masivu.

Celá exkurze se povedla a nabyté znalosti žáci dále uplatní v hodinách přírodopisu a výtvarné výchovy.

Mgr. Petra Pánková