Ve středu 4. ledna se žáci 5. ročníku zúčastnili exkurze do Planetária a Techmania Science Center v Plzni.

V Planetáriu byla pro žáky naplánována komentovaná projekce „Země, Mars a šest statečných“. Děti mohly vést diskusi nejen o otázkách:

Co je to Sluneční soustava a co se dá/nedá do ní zařadit?

Kolik je ve Sluneční soustavě planet a jaké je jejich rozdělení?

Vítány byly dotazy k danému tématu a někteří této možnosti hojně využívali. Diskuse se stočila i na otázku možnosti života na „rudé planetě“ – Marsu.

Po komentované projekci mohly děti využít interaktivní glóbus.

Následně jsme se přesunuli do Techmania Science Center. Zde se děti pohybovaly ve skupinkách – experimentovaly, objevovaly, zjišťovaly, jak funguje svět kolem nás. Někteří účastníci si například vyzkoušeli práci televizního moderátora počasí v expozici ČT :D.

Celé dopoledne se vydařilo. Projekcí z Planetária si děti zopakovaly probrané učivo a jistě se dozvěděly další zajímavé informace. Návštěva Techmania Centra byla dětmi hodnocena velmi pozitivně.

Mgr. Zděnka Kloboučníková, třídní učitelka V. A