Ve čtvrtek 28. dubna se žáci šestých ročníků zúčastnili regionální exkurze do Plas na severním Plzeňsku, kde na ně čekal zajímavý program – klášter, zoo a naučná stezka.

Na prohlídce zdejšího kláštera se dozvěděli mnoho zajímavých informací o historickém vývoji kláštera, o životě mnichů či nezvyklém „vodním“ řešení základů budovy. Během základního prohlídkového okruhu měli možnost vidět například meditační kapli sv. Bernarda, nemocniční křídlo s expozicí lékáren či jedinečné barokní záchody, které je velmi zaujaly, dále knihovní sál, pracovnu opata, bývalou čítárnu a zimní jídelnu.

V areálu zoologické zahrady, který je koncipován jako cesta kolem světa, si děti prošly několika zeměmi všech světových kontinentů v různém časovém období a prohléhly si známá i méně známá exotická zvířata a rostliny.

Počasí celý den přálo, a tak nic nebránilo společně si projít naučnou stezku a lépe poznat Plasy a jejich okolí. Stezka byla dlouhá přibližně 3,5 km a měla devět informačních tabulí, kde se děti seznámily s nejzajímavějšími přírodními, kulturními i technickými památkami.

Exkurze se vydařila, žáci byli nadšeni a přivezli si spoustu nových informací a nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Petra Pánková