Harmonogram školního roku

Organizace školního roku 2022/23

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny jsou stanoveny na středu 26. a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince a končí v pondělí 2. ledna 2023.

Vysvědčení za první pololetí bude předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny jsou stanoveny na 13. února – 19. února 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vysvědčení za druhé pololetí bude předáno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července do 3. září 2023.

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září 2023.