Harmonogram školního roku

Organizace školního roku 2021/22

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny jsou stanoveny na středu 27. a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince a končí v neděli 2. ledna 2022.

Vysvědčení za první pololetí bude předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny jsou stanoveny na 7. února – 13. února 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vysvědčení za druhé pololetí bude předáno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022.

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.