Harmonogram školního roku

Organizace školního roku 2023/24

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny jsou stanoveny na čtvrtek 26. a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení za první pololetí bude předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny jsou stanoveny na 19. února – 25. února 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vysvědčení za druhé pololetí bude předáno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. září 2024.