Učební plán

Školní rok 2021/2022

Školní vzdělávací program Škola pro život

PředmětRočník        
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Český jazyk8910875545
Anglický jazyk113333333
Německý jazyk      222
Matematika455555545
Prvouka222      
Přírodověda   22    
Vlastivěda   12    
Chemie       22
Fyzika     2222
Přírodopis     2222
Zeměpis     2221
Dějepis     2222
Výchova k občanství     1111
Výchova ke zdraví       11
Hudební výchova11111111 
Výtvarná výchova111222212
Pracovní činnosti111111 11
Informatika    1111 
Tělesná výchova222222223
Týdenní dotace předmětů202225252629303132
Celkem118 hodin    122 hodin   

Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně:

V 1., 2., 3. a 4. ročníku je třída na anglický jazyk dělená na skupiny. 5. ročník nebude mít odpolední vyučování, neboť podle vyhlášky 256/2012 Sb. mohou mít také žáci 1. stupně v dopoledním vyučování 6 hodin.

Ve 3., 4. a 5. roč. bude probíhat v rámci vyučování předmětu tělesná výchova desetihodinový kurz základního (3. a 4. roč.) a desetihodinový kurz rozšiřujícího (4. a 5. roč.) plaveckého výcviku v pěti drahách bazénu na Lochotíně, a to od 7. září do 16. listopadu 2021 vždy v úterý od 10. 00 hod. do 11. 30 hod. (4. roč.), od 8. září do 24. listopadu vždy ve středu od 8. 30 hod. do 10. 00 hod. (5. roč.) a od 26. dubna do 28. června vždy v úterý od 10. 00 hod. do 11. 30 hod. (3. a 4. roč.).

Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně:

Odpolední vyučování (6. – 8. hod., tj. 12. 35 – 15. 10) je v 7. – 9. roč. v úterý a ve čtvrtek (7. roč. pouze čtvrtek).

Žáci 6. roč. se dělí na chlapce a dívky v předmětu pracovní činnosti (střídání dvouhodinovky v sudý a lichý týden).

Žáci 7. roč. se dělí na skupiny v hodinách anglického a německého jazyka, informatiky a na chlapce a dívky v hodinách tělesné výchovy a ve dvou hodinách českého jazyka a matematiky.

8. roč. se dělí na chlapce a dívky v hodinách tělesné výchovy a pracovních činností. Třída 8. C se dělí na skupiny v anglickém a německém jazyce, informatice.

Žáci 9. roč. se dělí na chlapce a dívky v hodinách tělesné a výtvarné výchovy, pracovních činností.

Lyžařské výcvikové kurzy proběhnou v termínech 16. – 21. ledna (7. A), 23. a 28. ledna (7. B), 20. – 25. února (8. A + část 8. B) a 27. února – 4. března 2022 (8. C + část 8. B) v Krkonoších, pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí.