Učební plán

Školní vzdělávací program Škola pro život

PředmětRočník        
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Český jazyk8910775545
Anglický jazyk113333333
Německý jazyk      222
Matematika455555545
Prvouka222      
Přírodověda   12    
Vlastivěda   22    
Chemie       22
Fyzika     2221
Přírodopis     2222
Zeměpis     2221
Dějepis     2222
Výchova k občanství     1111
Výchova ke zdraví       11
Hudební výchova11111111 
Výtvarná výchova111222212
Pracovní činnosti111112 21
Informatika   1111
Tělesná výchova222222223
Týdenní dotace předmětů202225252630303232
Celkem118 hodin    124 hodin   

Poznámky k učebnímu plánu pro školní rok 2022/2023

1. stupeň

Všechny třídy prvního stupně jsou na anglický jazyk dělené na skupiny. 5. ročník nebude mít odpolední vyučování, neboť podle vyhlášky 256/2012 Sb. mohou mít také žáci 1. stupně v dopoledním vyučování 6 hodin a je rozdělen na skupiny v hodinách informatiky.

Ve 3., 4. a 5. roč. bude probíhat v rámci vyučování předmětu tělesná výchova desetihodinový kurz základního (3. roč.) a desetihodinový kurz rozšiřujícího (4. a 5. roč.) plaveckého výcviku v bazénu na Lochotíně, a to od 14. listopadu 2022 do 24. ledna 2023 vždy v úterý od 10. 00 hod. do 11. 30 hod. (3. a 4. roč.), od 2. prosince 2022 do 3. března 2023 vždy v pátek od 10. 30 hod. do 12. 00 hod. (5. roč.).

2. stupeň

Odpolední vyučování (6. – 8. hod., tj. 12. 35 – 15. 10) je v 8. – 9. roč. v úterý a ve čtvrtek.
Žáci 6. roč. se dělí na chlapce a dívky v předmětu pracovní činnosti (střídání dvouhodinovky v sudý a lichý týden). Třída 6. C se dělí na skupiny v hodinách anglického jazyka a informatiky.
Žáci 8. roč. se dělí na skupiny v hodinách anglického a německého jazyka, informatiky a na chlapce a dívky v hodinách tělesné výchovy a pracovních činností (střídání dvouhodinovky v sudý a lichý týden) a ve dvou hodinách českého jazyka a matematiky.
Žáci 9. roč. se dělí na chlapce a dívky v hodinách tělesné a výtvarné výchovy, pracovních činností. Třída 9. C se dělí na skupiny v anglickém a německém jazyce, informatice, výuku výtvarné výchovy a pracovních činností mají chlapci a dívky společně.
Lyžařské výcvikové kurzy pro 7. roč. proběhnou v termínech 16. – 21. ledna a 23. – 28. ledna 2023 v Krkonoších.