Žáci 7. A se zúčastnili exkurze do Národního muzea v Praze. Expozice, kterou si prohlédli, nesla název Okna do pravěku. První výstavní sál byl věnován tématu prvohorní moře a močály. Nejzajímavějším exponátem zde byla nejstarší suchozemská rostlina světa. Ve druhém sále se nacházely exponáty týkající se druhohor. Největší pozornost vzbudil model jediného českého dinosaura, kterého trhají na kusy žraloci. O tomto boji na život a na smrt svědčí stopy po žraločích zubech, které byly objeveny na nalezené dinosauří kosti. Ve třetím sále se nacházely exponáty vypovídající o období třetihor. Smečka medvědopsů se zde chystá napadnout lichokopytníka. Závěr vyprávění o pravěké přírodě dnešní České republiky tvořily čtvrtohory. Sálu dominoval obří model mamuta se svým mládětem. Po dokončení komentované prohlídky a zhlédnutí všech vystavených exponátů žáci zamířili na Staroměstské náměstí, kde obdivovali jedinečnou technickou památku, staroměstský orloj. Zakokrhání kohouta, poslední figurky, symbolicky ukončilo výlet a žáci se obohaceni o zážitky z cesty vrátili domů.

Mgr. Lucie Metličková, třídní učitelka 7. A