Důležité informace

Název:Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace
Zřizovatel školy:obec Nezvěstice
Adresa:Nezvěstice 69, 332 04 Nezvěstice
Kontakt:377 891 178 – vedení školy
377 891 691 – ekonomka školy
377 891 201 – školní jídelna
773 514 740 – školní družina
http://www.zsnezvestice.cz/ – adresa internetové stránky
gjwmpbr – ID datové schránky
Číslo účtu:181521664/0300
IČO:75006774
GDPR:pověřencem školy pro GDPR je ing. Milan Krabec, MBA e-mail: milan.krabec@seznam.cz
Whistleblowing:příslušnou osobou pro přijetí oznámení je Mgr. Ivana Feifrlíková, směrnice zde

Výroční zprávy