ŠKOLNÍ DRUŽINA

person

Vedoucí vychovatelka: Ivana Matuchová

Telefon: 773 514 740

Kapacita: 120 žáků (4 oddělení)

Zajišťuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 1. stupně ZŠ.

Pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání.

Provoz školní družiny

ranní6:30 – 7:35
odpolední11:30 – 16:00

Oddělení školní družiny

I. odděleníIlona Huňáčková
II. odděleníIvana Matuchová
III. odděleníBc. Soňa Hradecká
IV. odděleníMgr. Iva Horníková