Přístup

Podrobné vysvětlení přístupů k interaktivním učebnicím a Office 365

Vážení zákonní zástupci,

zde jsou pro přehlednost vysvětleny jednotlivé přístupy k elektronickým materiálům žáků od samého přihlášení žáka na naši školu:

  1. Nejdříve provádíte registrace žáka a zákonného zástupce na portál: https://www.skolaonline.cz/ dle tištěných pokynů, které obdržíte od třídního učitele.

Uživatelské jméno a heslo si prosím poznamenejte a uchovejte.

  1. V okamžiku, kdy máte funkční účet na portálu: https://www.skolaonline.cz/, dojde k vytvoření žákovské e-mailové schránky. Tato tvorba je plně automatická a může trvat i 24 hodin od založení účtu. Do oznámení ve Škole online na žákovském účtu obdržíte informace o vytvoření e-mailové schránky a jednorázové heslo pro vstup do žákovské e-mailové schránky. Přístup do této schránky získáte postupem: Komunikace –> Služby Office 365 –> E-mail. viz Obrázek:1.
Obrázek 1: Přístup do školního e-mailu
Obrázek 2: Vzorová zpráva aplikace Škola Online

Po zadání jednorázového hesla si prosím vytvořte heslo vlastní. Opět si jej prosím poznamenejte a uchovejte.
Na tento žákovský e-mail chodí všechny registrace na interaktivní učebnice. Poskytovatelem schránky je společnost Microsoft v rámci Office 365. Je tedy možné zvolit i alternativní přístup na www.outlook.com. Tento e-mail je také využíván pro výuku – nejenom pro výuku Informatiky.

Obrázek 3: Schéma propojení účtů pro žáky

Zde můžeme vidět pojmovou mapu, která znázorňuje jednotlivé body elektronické nabídky školy.

  1. Nejdříve je tedy nutné dle tištěných pokynů zaregistrovat zákonného zástupce a žáka.
  1. Na žákův účet přijde oznámení o vytvoření žákovského školního e-mailu. Tímto okamžikem může využívat služby Office 365 pro žáky viz další téma: Office 365 pro žáky.
  1. Na tento e-mail jsou následně IT Administrátorem vytvořeny registrace pro interaktivní učebnice a s tím spojené informace pro aktivaci a stažení.
  1. Přihlašovací údaje je třeba si poznamenat, uchovat a vybavit jimi žáka pro využití ve výuce ve škole.
    nabídky školy.

Z výše uvedeného vyplývá potřeba znát své přihlašovací údaje, zapamatovat si je a pravidelně kontrolovat žákovský školní e-mail.
Jak zprovoznit Office 365 a interaktivní učebnice naleznete v dalších sekcích. V případě potřeby neváhejte kontaktovat IT Administrátora viz sekce Kontakty.

Škola má možnost zapůjčit omezený počet notebooků (zakoupených z prostředků Národního plánu obnovy na prevenci digitální propasti) těm žákům, kteří si jej z ekonomických důvodů nemohou dovolit pořídit. Více informací u ředitele školy.