Červený den

Ve dvou dnech se nám po škole toulaly samé Červené karkulky a doprovázeli je švarní Červení karkulínci. Nebojte se, nezbláznili jsme se, to jen ve dnech 18. a 19. května slavily děti ze školních družin …

Bublinkové dny v prosinci

(Po)Čteníčko V posledních dnech roku 2021 jsme ve školní družině oslavili (mimo jiné) Bublinkové dny. V měsíci prosinci se věnujeme knihám, pohádkám a příběhům. Seznamujeme se s pohádkami, snažíme se převyprávět přečtené příběhy...