Ve školním roce 2021/2022, přesněji řečeno v lednu 2022, proběhly lyžařské kurzy sedmých ročníků. Protože se jedná o třídy, ve kterých je velký počet žáků, lyžařské výcviky musely proběhnout pro 7.A a 7.B zvlášť. S ohledem na tehdy rychle šířící se pandemii covidu 19 musely obě třídy absolvovat zvláštní režimová opatření ve škole a navíc také PCR testování nad rámec běžných covidových podmínek. Na tomto místě bych rád poděkoval vedení naší školy a provozovatelům ubytovacího zařízení, kteří vynaložili velké úsilí pro to, aby se mohly kurzy vůbec uskutečnit.
Jako zázrakem jsme na lyžařské výcviky opravdu odjeli, a tak nezbývalo nic jiného, než si užívat vzácné dny na sněhu. Žáci, kteří s lyžemi dosud neměli žádnou, nebo minimální zkušenost, si nejdříve museli osvojit základní lyžařské dovednosti a na těchto základech dále stavět. V průběhu kurzu se ale všichni rozlyžovali a mohli se připojit k dětem, které své lyžařské schopnosti dále rozvíjely. Už takhle slušnou úroveň lyžování navíc povznesla žákyně 7.B Veronika Šimáková, které se lyžování věnuje závodně.
Další dva lyžařské výcviky se konaly na konci února a začátkem března a byly určené pro žáky osmých tříd, kteří v důsledku restrikcí způsobených pandemií vloni nemohli odjet. Jednalo se celkem o tři třídy, z nichž jedna byla rozdělena na dvě poloviny kvůli kapacitě ubytovacího zařízení. Podmínky k realizaci kurzu již byly o dost příznivější, nemuseli jsme tedy mít strach, že by o něj žáci definitivně přišli. Sněhové podmínky byly i v pokročilém stádiu zimy naprosto ideální a právem si žáci lyžařský kurz užili. Věříme, že ti, kteří na lyžích stáli poprvé, na nich nebyli naposledy a budou svoje lyžování nadále zdokonalovat.

Mgr. Ladislav Kotlár (učitel tělesné výchovy)