Výchovný poradce

Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň: Mgr. Ivana Feifrlíková

Telefon: 377 891 178

Konzultační hodiny: po předchozí telefonické domluvě v úterý 15.15 – 16.00 hod.

Informace pro žáky 9. tříd a jejich zákonné zástupce

Přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2023/2024

Aktuálně: Přijímací zkoušky – změny 2023/24

Aktuální k: 5. 10. 2023

Novinky v jednotných přijímacích zkouškách na SŠ (CERMAT testech) 2023/24

Plánované změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

• 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)
• 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)

již známe návrh nového zákona, kde se dále plánuje*:
• přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita)
• 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
• prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
• termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
• zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
• nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
• prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
• výsledky JPZ do 10. května 2024 v elektronickém systému
• odpadá zápisový lístek
• odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
• pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
• od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

* Výše zmíněné změny zatím nejsou legislativně ukotveny. Vycházíme z denní analýzy informací, které klíčové osoby z MŠMT či Cermatu poskytly médiím a z návrhu nového zákona. Dokud není zákon změněn, platí současná pravidla (2 přihlášky do 1. 3., bez digitalizace, zato s papírovými zápisovými lístky a odvoláním).