Výchovný poradce

Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň: Mgr. Ivana Feifrlíková

Telefon: 377 891 178

Konzultační hodiny: po předchozí telefonické domluvě v úterý 15.15 – 16.00 hod.

Informace pro žáky 9. tříd a jejich zákonné zástupce

Přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2024/2025

Informační brožurka „Čím budu?“

Dny otevřených dveří konané v roce 2023/2024

Dny otevřených dveří

Aktuálně: Informační web – www.prijimackynastredni.cz

Veškeré informace k přijímacímu řízeni na střední školy lze nalézt na informačním webu https://www.prihlaskynastredni.cz/
Informace na uvedeném webu jsou průběžně aktualizovány!