Dne 6. a 7. 9. měla třída 6. A dvoudenní adaptační kurz. První den se žáci sešli ve třídě, druhý den se třída vydala na procházku na Kozel. Paní učitelky O. Bábíčková a J. Doláková si pro ně na oba dny připravily nejrůznější motivační hry. Přes počáteční rozpaky se postupně do aktivit zapojili všichni. Děti se spolu vzájemně poznávaly, spolupracovaly na rozmanitých úkolech, pomáhaly si a upevňovaly tak vztahy ve třídním kolektivu. Akce se i díky pěknému počasí vydařila.

Mgr. Olga Bábíčková, třídní učitelka 6. A