Konzultace 18. dubna 2024

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na konzultace, které se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna od 16 do 18 hodin. Vyučující druhého stupně najdete v učebnách a kabinetech druhého patra, učitelé prvního stupně budou...

Školní psycholog

Na naší škole nově působí školní psycholog Mgr. Filip Landkamr. Školní psycholog poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům poradenství zaměřené na výchovné, kázeňské a osobní problémy. Individuální konzultace probíhají především formou...

Informace k zájmovým kroužkům

I přes prodloužení lhůty na přihlášení se do některých kroužků (Výtvarný kroužek II., Kroužek vaření) nepřihlásil dostatečný počet zájemců. Tyto kroužky proto nebudou otevřeny. Zbylé kroužky (Výtvarný kroužek I., Sportovní...

Oznámení

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků 1. a 6. ročníků na setkání s třídními učiteli a IT administrátorem, které se uskuteční v úterý 19. září od 16 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.…

Školní e-shop znovu otevřen!

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, v loňském školním roce jsme poprvé vyzkoušeli školní e-shop, ve kterém jste si mohli vybrat z kolekce oblečení a doplňků. Na četné podněty, abychom tuto akci...

Slavíme 120 let!

Ano, už celé jedno století a dvacet let navrch chodí děti z Nezvěstic a okolí do budovy naší školy. Poprvé tomu tak bylo 20. září 1903, kdy byla budova nezvěstické školy č. p. 69 slavnostně otevřena....

Upozornění

Žádáme zákonné zástupce, aby svým dětem připomněli dodržování zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí školy vzhledem k probíhajícím stavebním pracím (hlavní silnice u budovy školy). Děkujeme za...