Na naší škole nově působí školní psycholog Mgr. Filip Landkamr. Školní psycholog poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům poradenství zaměřené na výchovné, kázeňské a osobní problémy. Individuální konzultace probíhají především formou poradenského a podpůrného rozhovoru. Školní psycholog provádí krizovou intervenci a metodicky podporuje učitele. Může se podílet na přípravě a realizaci třídnických hodin, preventivních programů nebo adaptačních kurzů. Školní psycholog neposkytuje psychoterapeutické služby, ale může na ně v případě potřeby odkázat, stejně tak jako na další odborníky. Mgr. Filip Landkamr je k dispozici na škole každé úterý a čtvrtek, schůzku je možné si domluvit přes e-mail Landkamr.F@zsnezvestice.cz.