I přes prodloužení lhůty na přihlášení se do některých kroužků (Výtvarný kroužek II., Kroužek vaření) nepřihlásil dostatečný počet zájemců. Tyto kroužky proto nebudou otevřeny. Zbylé kroužky (Výtvarný kroužek I., Sportovní hry, Dramatický kroužek, Technické dílny, Dopravní kroužek i kroužky školní družiny) budou probíhat.