V sekci ŠKOLA – ZÁJMOVÁ ČINNOST je aktuální nabídka na školní rok 2023/2024. Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici u třídních učitelů. Podepsané přihlášky odevzdají děti vedoucím kroužků (technických dílen řediteli školy) do 25. 9. 2023. Cena za jednotlivé kroužky je na pololetí. Pokud se žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. přihlásit na jiný kroužek. Minimální počet dětí pro kroužek je 10, při menším počtu kroužek nebude otevřen. Poplatek za kroužek bude inkasován ze školní online pokladny. Podmínkou účasti na kroužku je dostatečná záloha v pokladně. Kroužky začnou probíhat v týdnu od 2. října 2023.