Vzhledem k roustoucím cenám potravin a dalších vstupních nákladů na výrobu obědů je třeba do 20. září 2023 uhradit vratnou zálohu na obědy ve výší 500,- Kč na strávníka. Tato záloha bude odečtena ze stravného za měsíc červen 2024. Zálohu je třeba uhradit na účet č. 181521664/0300 pod variabilním symbolem, který byl přidělen každému strávníkovi (info vedoucí školní jídelny – paní Drahomíra Žáková).

Děkujeme za pochopení.