Rozhodnutím ředitele ZŠ Nezvěstice, příspěvkové organizace se na 2. pololetí školního roku 2023 – 2024 snižuje úplata za školní družinu v měsíci únoru o Kč 100,- z důvodu pololetních a jarních prázdnin.