Adaptační soustředění

Žáci z 6.B se zúčastnili adaptačního soustředění ve dnech 14. a 15. září. Velkou část těchto dnů tvořily seznamovací hry. Tyto aktivity pomohly žákům lépe se poznat a překonat případné počáteční ostychy. Na sportovním hřišti...

Den s hasiči ve Starém Plzenci

Hned v prvním týdnu v září vyjeli naši žáci z 6. A a 6. B na sportovní den do Starého Plzence. Nejprve zamířili na rotundu sv. Pavla a Petra, seznámili se s místní historií a architekturou. Nezapomněli zde posvačit...

Týden sportu

V rámci akce Týden sportu se naše škola zúčastnila ukázkové hodiny Taneční školy pod vedením pana Filipa Gregoriadese. Událost probíhala ve sportovní hale, kde se shromáždily děti prvního i druhého stupně, …

Adaptační kurz 6. A

Dne 6. a 7. 9. měla třída 6. A dvoudenní adaptační kurz. První den se žáci sešli ve třídě, druhý den se třída vydala na procházku na Kozel. Paní učitelky O. Bábíčková a J. Doláková si …

Oznámení

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků 1. a 6. ročníků na setkání s třídními učiteli a IT administrátorem, které se uskuteční v úterý 19. září od 16 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.…

Sportovní den ve Starém Plzenci

V úterý 5. 9. 2023 vyjely z naší školy dvě třídy na sportovní den. Pořádal ho SK Starý Plzenec a ZKO Kynologický klub. Výpravy se zúčastnili žáci ze 2. a 3. třídy se svými pedagogickými doprovody. Nejprve...

Oznámení

Ve dnech 11. a 12. září 2023 bude z organizačních důvodů ukončeno vyučování na 1. i 2. stupni v 11:30. Provoz školní jídelny i školní družiny bude bez omezení.…

Školní e-shop znovu otevřen!

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, v loňském školním roce jsme poprvé vyzkoušeli školní e-shop, ve kterém jste si mohli vybrat z kolekce oblečení a doplňků. Na četné podněty, abychom tuto akci...

Slavíme 120 let!

Ano, už celé jedno století a dvacet let navrch chodí děti z Nezvěstic a okolí do budovy naší školy. Poprvé tomu tak bylo 20. září 1903, kdy byla budova nezvěstické školy č. p. 69 slavnostně otevřena....

Veselá věda

I pro školní rok 2023 – 2024 jsme ve spolupráci s organizací Veselá věda kroužky a tábory připravili nabídku kroužku Veselá věda pro žáky prvního stupně. Vaše dítě můžete přihlásit na...