I pro školní rok 2023 – 2024 jsme ve spolupráci s organizací Veselá věda kroužky a tábory připravili nabídku kroužku Veselá věda pro žáky prvního stupně. Vaše dítě můžete přihlásit na www.veselaveda.cz, kde také naleznete veškeré potřebné informace. ZŠ Nezvěstice poskytne pro potřeby kroužku potřebné prostory, vše ostatní (náplň, vedení a dohled během kroužku) obstará výše uvedená organizace.

https://www.zsnezvestice.cz/wp-content/uploads/2023/09/vesela-veda.pdf