V úterý 5. 9. 2023 vyjely z naší školy dvě třídy na sportovní den. Pořádal ho SK Starý Plzenec a ZKO Kynologický klub. Výpravy se zúčastnili žáci ze 2. a 3. třídy se svými pedagogickými doprovody. Nejprve nás čekal přesun na nádraží a po cestě vlakem mírný turistický výšlap na hřiště ve Starém Plzenci.
Zde nás velmi mile přivítal pan Děkanovský, a pak pozdravil také děti. Ty se rozdělily do 6 skupin a zamířily na sportovní stanoviště. Zde se jich ujali členové sportovního klubu oddílu kopané a zasvětili je do tajů jejich oblíbené hry. Hráli si s nimi tak vydatně, že všichni byli rudí námahou a svačinka přišla vhod.
Poté nás čekali pejsci! To byl krásný závěr pobytu v Plzenci. Kynologický klub nám předvedl, jak se trénuje u psů poslušnost, aport, zadržení pachatele, chůze po kladině, skok přes dvoumetrovou hradbu, a jak se pracuje se štěňaty. A nejlepší bylo, že jsme se pak se všemi pejsky mohli pomazlit… Co může být lepšího? Drbat Chodského psa, Border Kolii, Malinoise a Vlčáky…
Všechny děti zaslouží velikou pochvalu za zvládnutí náročného dopoledne, a i od paních učitelek směřuje do Plzence velká pochvala a díky!
Těšíme se za rok!

Pedagogové 2. a 3. třídy