Dne 8.12.2022 naše celá ŠD navštívila místní knihovnu v obci Nezvěstice. Již při vstupu do knihovny nás uvítalo příjemné prostředí laděné do vánočního času. V krbu plápolal oheň, všichni se usadili a pohádka mohla začít. Příjemná knihovnice Květuška předčítala z knihy pohádek „ZIMA“ a děti ani nedutaly! Zvoneček ukončil pohádku a odpoledne se zakončilo zpěvem a tanečky za doprovodu kytary.
Všichni si odnesli příjemné zážitky a slíbili, že se do knihovny budou určitě a rádi vracet!

Vychovatelky ŠD