Podpoříte naše žáky?

Už druhý rok u nás ve škole probíhá externí kroužek Veselá věda, kterého se účastní několik děti prvního stupně. Do 15. února probíhá tzv. veselovědní celorepubliková soutěž o „nej fotografii“. Děti mohou získat zajímavé...

Školní psycholog

Na naší škole nově působí školní psycholog Mgr. Filip Landkamr. Školní psycholog poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům poradenství zaměřené na výchovné, kázeňské a osobní problémy. Individuální konzultace probíhají především formou...

Vánoční přání

Krásné prožití vánočních svátkůa v roce 2024 hodně zdraví,pohody a osobních úspěchůVám přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Nezvěstice...

Vánoční příběh

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 pozvali žáci třetího ročníku celý 1. stupeň na pohádku. S paní učitelkou Mgr. Ivanou Macháčkovou secvičili kouzelné divadelní představení: „Jak to bylo o prvních Vánocích“. Na úvod zazněly krásné zimní...

Matematická soutěž II

V pátek 1. 12. 2023 se zúčastnily čtyři týmy žáků šestých tříd Matematické soutěže. Dva týmy byly ze Základní školy Poříčí a dva ze Základní školy Nezvěstice. Žáci řešili matematické úlohy zaměřené na …