Dne 1. března se na naší škole uskutečnila Soutěž v přírodovědných dovednostech. Sešla se tříčlenná družstva žáků spřátelených škol ze Spáleného Poříčí, Šťáhlav, Starého Plzence, Gymnázia Blovice a domácích Nezvěstic. Opět poměřili své síly a ukázali, kolik toho o přírodě vědí. Během prvního úkolu prokazovali své vědomosti v interaktivním kvízu. Následovalo oblíbené mikroskopování, kde si soutěžící mohli kromě vlastnoručně připravených vzorků prohlédnout i preparáty trvalé. Poté se družstva proběhla po třídě i chodbě, aby našla všechny lístečky s indiciemi vedoucími k tajence. Poslední částí soutěže byla poznávačka našich rostlin a živočichů.
Všechny děti byly velmi šikovné, dokázaly spolupracovat a nestyděly se zeptat. Vítězem bylo nakonec o těsný počet bodů družstvo z Gymnázia Blovice. Drobné odměny a příjemnou vzpomínku na soutěž si nakonec odnesli všichni zúčastnění.

Mgr. Olga Bábíčková