Školní psycholog

Na naší škole nově působí školní psycholog Mgr. Filip Landkamr. Školní psycholog poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům poradenství zaměřené na výchovné, kázeňské a osobní problémy. Individuální konzultace probíhají především formou...