Upozornění

Žádáme zákonné zástupce, aby svým dětem připomněli dodržování zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí školy vzhledem k probíhajícím stavebním pracím (hlavní silnice u budovy školy). Děkujeme za...

Týden sportu

Naše škola se hned na začátku školního roku zapojí do akce Týden sportu 2023 ve Starém Plzenci. V rámci školního vyučování navštíví některé třídy vybrané akce z dopoledního programu. Pestrou směsici sportů...