Zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. září 2023 ve třídách (od 7,55 zhruba jednu vyučovací hodinu).

Žáci 1. třídy počkají venku, paní učitelka třídní Mgr. Zděnka Kloboučníková a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy (1. patro, č. dv. 49).

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy a ZŠ Chválenice, příp. nově přijatí žáci, počkají před vchodem a třídní učitelé si je tam cca v 7,50 hod. vyzvednou. Seznam žáků 6. A, B, je vyvěšen od 25. srpna na vývěsce vedle hlavního vchodu do budovy školy.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.15 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.35 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy).

Učebnice – nově příchozí žáci obdrží učebnice 5. září.

Umístění tříd, třídnictví – 2023/2024

Třída 2022/23Umístění v bývalé tříděTřídní učitelPočet žáků
1.5.Mgr. Zděnka Kloboučníková24
2. + ŠD III.1.Mgr. Sylva Hajžmanová24
3.2.Mgr. Ivana Macháčková22
4.3.Mgr. Květoslava Brudnová26
5. + ŠD IV.4.Mgr. Anna Brabcová22
118
6. A9. BMgr. Olga Bábíčková29
6. B9. C – učebna chemieMgr. Sandra Svobodová28
7. A6. AMgr. Lucie Metličková23
7. B6. B – učebna fyzikyMgr. Šárka Matuchová23
7. C6. CMgr. Petra Řežábková28
8. A7. A – učebna M – PřMgr. Jana Honzová22
8. B7. B – učebna VvMgr. Petra Pánková21
8. C7. CMgr. Ivana Kružíková20
9. A8. AMgr. Romana Beránková26
9. B8. BMgr. Ladislav Kotlár28
248
Celkem366

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo) přízemí: ŠD I., ŠD II., kancelář vedoucí jídelny, kabinet školní družiny

  1. patro: 1. A, 3. A, 4. A, 8. C, učebny ZUŠ, jazyková učebna I.
  2. patro: 8. A (učebna M-Př), cvičná školní kuchyně

Budova 69 (hlavní budova) přízemí: 7. A, 2. A (současně i ŠD III.), 5. A (současně i ŠD IV.), nová dílna přístavek: nekmenová učebna, třída MŠ

  1. patro: 9. A, 9. B, 7. C, 6. A, počítačová učebna
  2. patro: 6. B (učebna chemie), 7. B (učebna fyziky), 8. B (učebna Vv), jazyková učebna II.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2023/2024