Tento mimořádný zápis se uskuteční dne 8. června 2022 od 14 do 16 hodin. K zápisu se dostaví děti s odkladem školní docházky nebo narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Zákonní zástupci s sebou přinesou:

  • doklad o udělení dočasné ochrany
  • rodný list dítěte
  • doklad o bydlišti v České republice
  • potvrzení o zdravotním pojištění

Зарахування до 1 класу для дітей іноземців з тимчасовим захистом у зв’язку з військовим конфліктом в Україні

Ця позачергова реєстрація відбудеться 8 червня 2022 року з 2 по 4 с. m. Будуть зараховані діти з відстрочкою відвідування школи або народилися в період з 1. 9. 2015 по 31. 8. 2016.

Законні опікуни візьмуть з собою:

  • доказ надання тимчасового захисту
  • Свідоцтво про народження дитини
  • свідоцтво про проживання в Чехії
  • довідка про медичне страхування