V letošním školním roce měli žáci 7. ročníků jedinečnou příležitost navštívit Základní školu pro zrakově postižené v Plzni – Doubravce a osobně si vyzkoušet, jaké to je, když se vzdělávají jejich vrstevníci s různými formami poškození zraku. Měli možnost se blíže seznámit s tradičními i méně známými speciálními pomůckami, bez kterých se děti ve škole či běžném životě neobejdou – tematické hmatové obrázky, stolní hry, podpisové okénko, indikátor hladiny apod.

Návštěvou speciální školy vše začalo, ale nekončilo! Motivovaní žáci plni nových zkušeností se rozhodli pomoci nevidomým dětem a v rámci hodin výtvarné výchovy vyráběli hmatové obrázky složené z různých materiálů tak, aby dotykem připomínaly reálné vlastnosti vyobrazeného předmětu. Vzhledem k tomu, že princip hmatového obrázku je postavený na jednotlivých na sebe lepených vrstvách, nebyl úkol pro žáky vůbec jednoduchý, i přesto se jej zhostily velmi dobře a zaslouží si velké poděkování!

Věřím, že žáci společně přispěli na dobrou věc a obrázky najdou své místo ve výuce.

Mgr. Petra Pánková, učitelka výtvarné výchovy