Ve čtvrtek 14. 12. 2023 pozvali žáci třetího ročníku celý 1. stupeň na pohádku. S paní učitelkou Mgr. Ivanou Macháčkovou secvičili kouzelné divadelní představení: „Jak to bylo o prvních Vánocích“. Na úvod zazněly krásné zimní a vánoční básničky, a pak se už před našima očima odvíjel samotný příběh.

Vypravěči nás provedli setkáním Marie a Josefa, narozením Ježíška a oznámením celému světu, že se v Betlémě narodil Spasitel. V pohádce vystupovalo mnoho postav – krásní andělé, šikovní pastýři… . Hlavně se ale hlasitě a téměř pořád zpívalo. To byla nádhera!

Celou pohádku sledovaly všechny děti téměř bez dechu a závěrečný potlesk málem zbořil jídelnu.

Moc dětem ze 3. třídy a paní učitelce Macháčkové děkujeme!

Bc. Soňa Hradecká, asistentka pedagoga ve 2. třídě