V úterý 13. 12. 2022 proběhla v jídelně školy velká událost – generální zkouška, premiéra a zároveň derniéra besídky dětí z letošní první třídy.

Rodičů a příbuzných se sešla celá řada a velké potlesky byly důkazem, že se dětem jednotlivá vystoupení moc dařila. Celé pásmo bylo poskládáno z básniček a tanečků s tématem Mikuláše, čerta a anděla a také samotných Vánoc. Zazněly věci známé i méně známé, nechyběl stromeček, zapálené prskavky a i trošku nervozity! A tak to má být… .

Poděkování patří paní učitelce Dolákové za klavírní doprovod besídky, všem rodičům za krásné kostýmy a v neposlední řadě paní učitelce Hajžmanové za sestavení a trpělivé trénování celé besídky s pomocí paní asistentky Hradecké.

Krásné Vánoce všem!

Bc. Soňa Hradecká, asistentka pedagoga v 1. A