V úterý 6. 6. 2023 jsme autobusem vyjeli do Plzně na společný výlet.
Kousek od Zoo Plzeň stojí totiž jedna atrakce, kterou jsme prozkoumali dosti podrobně. Počasí nám během dne plakalo, ale úsměvy nám z tváří nesmazalo.
Krásný, poučný a veselý program byl zárukou netradičních zážitků. Poznali jsme život na Divokém západě, život indiánů, indiánské tance, upekli si buřtíky, nakoupili suvenýry a zkusili soutěžit, hledali jsme zlato, házeli tomahawkem, stříleli z luku, vyráběli čelenku, byli jsme pomalováni a viděli práci s lasem. Všechny budovy skrývaly nějaká překvapení: pokoj zlatokopů, prádelnu, chýši lovců, pokoj pro dámy, vězení a jedna klec živého mývala.
Zkrátka bylo co objevovat! Prožili jsme krásný den!

Mgr. Sylva Hajžmanová, Mgr. Jaroslava Hrubá a Bc. Soňa Hradecká – 1. a 2. třída