V úterý 7. prosince se na naší škole uskutečnila soutěž ve vaření v rámci projektu partnerství škol. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme nemohli přivítat žáky ze všech spřátelených škol. Soutěžení se proto odehrálo mezi páťačkami ze Spáleného Poříčí a dvěma týmy z naší školy.
Děvčata se rozdělila na tři čtyřčlenná družstva a vylosovala si stanoviště s předem připravenými potravinami. Název soutěže – Jíme očima – napovídal, že úkolem bude připravit zdravou svačinu, která bude i dobře vypadat a v závěru prostřít stůl a uklidit po sobě stanoviště.
Během samotné soutěže se ukázalo, že dívky jsou moc šikovné, že prostředí kuchyně jim není cizí. Vše stihly ve stanovém čase a porota měla velmi těžké rozhodování, komu udělit první místo. Nakonec vyhrály kuchařky ze Spáleného Poříčí, které si odnesly knižní ceny. Ani ostatní dívky nemusely být zklamané, neboť i je čekaly drobné ceny.
Myslím, že i když to byl první ročník soutěže, moc se povedl a děvčata si vaření užila.

Mgr. Olga Bábíčková