Závěr prvního pololetí nabídl žákům prvního stupně možnost zúčastnit se turnaje v miniházené, který byl organizován prostřednictvím pana Šmrhy Českým svazem házené. Tato soutěž si kladla za cíl oslovit co největší počet dětí z prvního stupně základních škol, ukázat házenou jako sport, který rozvíjí nejen sportovní schopnosti, ale také týmového ducha. Smyslem turnaje nebylo počítat vstřelené branky a určit, kdo je nejlepší, ale poskytnout dětem zážitky a radost ze hry.

Protože žáci třetího ročníku měli v den turnaje plavecký výcvik, zúčastnili se pouze dobrovolníci ze 4. a 5. třídy. Během dopoledne postupně změřili síly se stejně starými žáky z Blovic, Starého Plzence a Šťáhlav. Jak bylo uvedeno, turnaj neměl žádného vítěze, ani poraženého. Děti si z něj odnesly zajímavé zkušenosti a řada z nich konstatovala, že se házené bude i nadále věnovat, čímž bylo poslání turnaje naplněno.

Mgr. Ladislav Kotlár, učitel tělesné výchovy