Olympiáda v německém jazyce má, stejně jako samotná výuka němčiny, na naší škole dlouhou tradici. Každý rok umožňujeme žákům účastnit se školního kola, které se letos uskutečnilo ve středu 22. března.

Soutěž je dobrovolná, žáci se do ní hlásí na základě vlastní úvahy a zájmu. Hodnoceny jsou jazykové a komunikativní dovednosti nabyté při výuce německého jazyka ve škole a často i při samostatné přípravě doma. Olympiáda proběhla ve II. kategorii, kam se zařadili žáci a žákyně 8. a 9. ročníku (ze tříd 8. A, 8. B, 9. A, 9. B a 9. C).

Hlavním cílem bylo posoudit kompetence žáků účastnit se aktivně skutečné komunikace, schopnost reagovat na kladené otázky a vyjádřit vlastní myšlenky v německém jazyce. Což se všem víceméně podařilo, přestože sehrála roli i tréma.

Chtěly bychom poděkovat všem za jejich odvahu, předvedené znalosti a zároveň pogratulovat vítězům, kteří uspěli na výbornou ve všech částech soutěže. Ta byla bodována podle předem daných kritérií (níže zmíněno).

Soutěž je zaměřena především na řečové dovednosti a je rozdělena do třech částí: prezentace vlastní osoby (koníčky, škola, volný čas atp.), dále stěžejní část – poslech s porozuměním a mezi závěrečný díl soutěže se řádí popis obrázku. Hodnotila se plynulost projevu, správnost gramatiky, rozsah slovní zásoby, výslovnost a schopnost rozvinout konverzaci.

Vítězné Nele Eretové z 9. B moc blahopřejeme, pěkné výkony ale předvedli i ostatní zúčastnění. Těšíme se v příštím roce zase při této soutěži na viděnou!

Mgr. P. Řežábková, Mgr. L. Metličková – vyučující německého jazyka