Před jarními prázdninami na naší škole proběhl seminář na téma první pomoc a resuscitace, který byl připraven pro žáky osmých a devátých tříd. Pozvání přijala zkušená a erudovaná lektorka, paní Lešková ze vzdělávacího centra Edukuj.

Seminář byl pojat formou propojení teorietických základů první pomoci a praktických příkladů a ukázek záchrany člověka. Žáci si tak mohli vyzkoušet základní neodkladnou resuscitaci na resuscitačních figurínách, kterými naše škola nově disponuje od letošního školního roku. Dále měli možnost díky modelovým situacím nacvičit si ošetření různých poranění, například zastavení krvácení, ošetření zlomeniny, nebo první pomoc při otravě.

Přínos tohoto semináře byl hlavně v možnosti aktivně se zapojit do probíraných témat a také prakticky si „osahat“ poskytování první pomoci při život ohrožujících situacích.

Poděkování patří paní lektorce Leškové a Sdružení rodičů a přátel školy, které nám darovalo 3 resuscitační figuríny. Ty budou i nadále sloužit k nácviku neodkladné resuscitace, která může každému z nás někdy zachránit život.

Mgr. Ladislav Kotlár