Vážení rodiče, členové SRPŠ při ZŠ v Nezvěsticích,

vzhledem k rostoucím nákladům na dopravu, cenám zboží a nárůstu počtu žáků ZŠ, kterým SRPŠ přispívá na různé akce, navrhl Výbor SRPŠ konaný 1.12. 2022 navýšení členských příspěvků na celkem 400,- Kč za rok na žáka. Všichni hlasující členové Výboru s navýšením souhlasili. Aby to pro Vás nebylo tak náročné, navrhl i pololetní srážky příspěvku, tedy 200,- na pololetí, které by Vám byly sráženy ze školní pokladničky.

Abychom nemuseli svolávat třídní schůzky pouze z důvodu jedné informace, ve spolupráci se školou jsme zvolili jednoduchý způsob, jak získat Váš souhlas s navýšením členského příspěvku.

Jako předsedkyně Výboru Vás tímto prosím o vyslovení Vašeho souhlasu/nesouhlasu do konce kalendářního roku 2022 prostřednictvím portálu Škola on line. Děkuji.

V případě dotazů na fungování Výboru a čerpání zdrojů školou navštivte webové stránky školy, kde naleznete v záložce SRPŠ všechny zápisy a výsledky hospodaření.

S přátelským pozdravem

Petra Slívová, předsedkyně Výboru SRPŠ