V pondělí 6. prosince byla na naší škole pořádána přírodopisná soutěž v rámci projektu partnerství škol. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme nemohli změřit síly s žáky ze všech spřátelených škol. Rádi jsme proto přivítali páťáky ze Spáleného Poříčí, které doplnila dvě družstva z pátých tříd naší školy.

V první části si soutěžící otestovali své znalosti ve vědomostní soutěži Riskuj na téma Člověk součástí přírody. Následovala příprava vlastního mikroskopického preparátu a jeho pozorování. Pro některé byla práce s mikroskopem premiéra, ale tato část bavila všechny nejvíce. Poté děti vyhledávaly doplňující informace k úkolu na laptopech, které naši žáci mají běžně k dispozici při přírodovědných hodinách. Posledním úkolem byla poznávačka rostlin a živočichů naší přírody. Hosté si mohli během přestávek prohlédnout naši dobře vybavenou učebnu.

Po zhodnocení a vyhodnocení celé soutěže odcházely děti nejen s knižními odměnami, ale i s vědomím, že svým školám neudělaly ostudu a také, že se něco nového dozvěděly a naučily.

Mgr. Olga Bábíčková