Reprezentační sál nové školní knihovny se stal svědkem dalšího ročníku recitační soutěže. Ta odstartovala ve čtvrtek 16. 3. Své recitátorské dovednosti přišlo předvést na třicet žáků školy. Přednes střídal přednes, a protože sál knihovny naplnily všechny věkové katogorie, děti bez výjimky prokázaly, že jsou schopny bez trémy vystoupit veřejně před ostatními.

A co si děti zvolily k přednesu za básně? Vedle klasiků (Karel Jaromír Erben, František Hrubín) se zde objevily i básně moderní poezie, moudré bajky a nechyběla ani próza. S tou velmi úspěšně zazářila Nela Hubáčková ze čtvrté třídy. Při úryvku z knihy V. Matochy Prašina poslouchali všichni se zatajeným dechem.

Velmi mile překvapili recitátoři ze třetí třídy, a to Andrej Bečvář, Tereza Březinová a Filip Šimek.

První místo a zároveň postup do dalšího kola, kde bude reprezentovat školu, patří Danielu Kučerovi Haruki ze 6. B. Daniel si vybral pro svou recitaci báseň od Františka Hrubína a jeho přednes byl nejen jasný a zřetelný, ale také dramatický. Z jeho ročníku si výborně vedli rovněž Jakub Zelený a Marek Šlauf, který vzbudil úsměvy na tvářích při recitaci básně Jiřího Žáčka Kavárenský povaleč.

Ze žáků nejstarší kategorie nejvíce zaujaly Linda Tafatová a Kateřina Kudrová z 9. A. Ema V. Nováková z 8. A a Kateřina Palátová z 8. B.

Školní kolo recitační soutěže je uzavřeno, diplomy jsou rozdány a nám jen zbývá držet Danielovi ze 6. B palce při další reprezentaci školy.