Ve středu 1. září se dveře naší školy otevřely pro 22 prvňáčků. V prostorách školní knihovny byli přivítáni milými slovy pana ředitele Mgr. Jana Skaláka, paní zástupkyně Mgr. Blanky Hachové, pana starosty Lukáše Karkoše a paní kronikářky Mgr. Marie Lindauerové. Přítomni byli také rodiče, kteří s dojetím a radostí sledovali slavnostní chvíli, kdy jejich žáček dostal medaili jako symbol přijetí do první třídy a zároveň jako vzpomínku na tento vzácný den. Atmosféru doplňoval hlasitý potlesk pro každé z dětí. Poté jsme se společně přesunuli do třídy, kde novopečení školáci poprvé usedli do lavic. Zde na ně čekaly nové učebnice, sešity a školní pomůcky, kterými si všichni s radostí naplnili aktovky. Na závěr jsme nezapomněli zadat domácí úkol. První školní hodina proběhla v přátelské a příjemné náladě a byla skvělým startem pro malé školáky, kteří tímto dnem započali svou dlouholetou školní docházku. Přejeme jim, aby pro ně všechny dny, které stráví v naší škole, byly tak veselé, jako ten první.

Mgr. Klára Hachová, třídní učitelka 1. třídy