17. května se ve škole uskutečnil projektový den na téma Ochrana divokých zvířat pořádaný ve spolupráci s Ekocentrem Spálené Poříčí. Pracovnice záchranné stanice a lektorka ekologické výchovy připravila pro žáky 3. a 5. třídy velmi zajímavou besedu. Hovořila s dětmi o životě některých druhů divokých zvířat, nejčastějších příčinách jejich ohrožení, o jejich ochraně a také o významu záchranné stanice. Součástí besedy byly živé ukázky několika zvířat ze záchranné stanice, děti se seznámily i s praktickým poznáváním pobytových stop divokých zvířat. Žáci se zaujetím naslouchali příběhům ze života zvířat i záchranné stanice a v diskusi mohli také uplatnit své znalosti a zkušenosti.

Mgr. Květoslav Brudnová, třídní učitelka 3. třídy